Buduj z nami kręgi wsparcia w Zgierzu

PSONI Koło w Zgierzu pełną parą rozpoczęło realizację projektu „Kręgi Wsparcia – Przyszłość Zaczyna się Dziś”. Trwają spotkania zespołów roboczych, tworzone są „Portrety Osób z niepełnosprawnością intelektualną” wokół których powstanie krąg wsparcia.

Specjaliści prowadzą rekrutacje osób i rodzin do projektu. Wspólnie ze specjalistami PSONI Koło w Zgierzu planujemy bezpieczną przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wokół osoby z niepełnosprawnością tworzony jest, zgodnie z jej potrzebami, krąg osób i instytucji wspierających, łączących wsparcie formalne i nieformalne. Naszym celem jest usamodzielnienie osób z niepełnosprawnością w takim stopniu, aby osoba mogła pozostać w wybranym przez siebie miejscu zamieszkania, przy zapewnieniu niezbędnych usług wspierających, także w sytuacji, gdy jej najbliższa rodzina nie będzie już miała możliwości udzielać jej wsparcia.

Do naszych działań poszukujemy sojuszników i życzliwych osób, które wspólnie z nami staną się częścią innowacyjnego projektu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w niepowtarzalnym projekcie skierowanym do osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. Nigdy jeszcze nie podjęto działań adresowanych do tej grupy osób i ich rodzin na taką skalę i z tak nowatorską filozofią działania. Niepełnosprawność intelektualna i osoba niepełnosprawna to pojęcia nadal budzące często obawy, niezrozumienie. A stereotypy i drzemiące w nas obawy przekładają się na nasz stosunek w kontaktach z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Taka postawa sprawia, że ludzie ci spychani są na margines życia społecznego i pozostają na nim często do końca… Wcale tak nie musi być. Wszystko w naszych rękach.

Społeczną sieć wsparcia posiada każdy z nas. Są to bliscy, przyjaciele i znajomi, na których pomoc możemy liczyć w trudnych sytuacjach. Dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności intelektualnymi, zbudowanie tego typu relacji stanowi nie lada wyzwanie. Największym problemem nie jest wcale choroba, ale samotność, która izoluje ich od ludzi i otaczającego świata. Świat już dawno dokonał zmiany takich postaw. Teraz czas na nas.

Specjaliści pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną nie mają wątpliwości – w dalszym ciągu brakuje rozwiązań systemowych, które umożliwiłyby dorosłej osobie z niepełnosprawnością intelektualną samodzielny byt w miejscu zamieszkania po śmierci opiekunów. Pomimo prowadzonych działań edukacyjnych wielu Polaków wciąż nie zdaje sobie sprawy, jak ogromnym problemem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest samotność, wykluczenie społeczne czy też zagrożenia związane z odejściem najbliższych.

Celem naszych działań jest zwrócenie uwagi lokalnych społeczności na osoby z niepełnosprawnością intelektualną żyjące w ich otoczeniu i tworzenie wokół tych osób Kręgu Wsparcia. Członkiem i Wolontariuszem Kręgu Wsparcia może zostać każdy z nas – istnieje szereg sposobów wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną we włączaniu ich do życia codziennego; towarzyszenie im podczas wspólnych aktywności czy też umożliwianie im odwiedzenia miejsc, w których mogą rozwijać pasje i zainteresowania. Nawet najmniejszy gest, odrobina czasu i uwagi, by w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną zaszła pozytywna zmiana. Kręgi Wsparcia tworzą wolontariusze, przyjaciele, sąsiedzi, specjaliści i wszystkie osoby z naturalnego otoczenia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Członkami kręgu może stać się lokalna kawiarnia, sklep, galeria lub inna instytucja, która otworzy się na osoby z niepełnosprawnością i ich potrzeby.

Każdy z nas może mieć swój udział w tej pozytywnej zmianie. Dołącz do nas.

#jestemwkregach

#AktywniObywateleDotacje

Więcej informacji na www.kregiwsparcia.pl/upowszechnianie

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu

ul. Chełmska 42/42a, 95-100 Zgierz

Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS

Warecka 4/6, 00-040 Warszawa

***

Projekt realizowany jest w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Active Citizens Fund – National) jest on jednym z 11 programów prowadzonych w Polsce ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021 i jednym z dwóch przeznaczonych na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.


Drukuj  

Related Articles