Spółka z o.o - czy warto?

Łatwo zauważyć, że spółki z o.o. są chętniej zakładane w porównaniu do innych form działalności gospodarczej. Z danych statystycznych wynika, że w samym roku 2019 otwarto ponad 33 tysiące spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wynika to głównie z faktu, że jest to spółka w której udziałowcy mają ograniczoną odpowiedzialność niż na przykład w spółkach osobowych, gdzie właściciele muszą odpowiadać za zobowiązania całym swoim majątkiem. To nie jedyna zaleta tego rozwiązania. Czy więc założenie spółki z o.o. jest dobrym rozwiązaniem w każdym przypadku? Warto przyjrzeć się tej kwestii i porównać wady i zalety spółki z o.o.

Zalety spółki z o.o.

Spółki osobowe mają to do siebie, że nie ma możliwości zmiany składu osobowego tego typu działalności gospodarczej. Jeśli natomiast spojrzymy na spółki z o.o. to zauważymy dużą zaletę – można w razie potrzeby zmienić ich skład osobowy. Co za tym idzie można dostrzec pewną powtarzalność pod względem spółek z o.o. polegającą na tym, że firmy, które chcą uzyskać zewnętrznego inwestora chętniej wybierają taką formę działalności gospodarczej. Inwestor w zamian za część własności firmy i udział w zyskach jest gotów wnieść pewien wkład finansowy w daną firmę. Dzięki temu, że inwestor staje się również udziałowcem firmy możliwa jest ścisła współpraca i możliwość efektywniejszego rozwiązywania problemów oraz stabilniejsza pozycja na rynku wśród konkurencyjnych firm. Wszystko dzięki temu, że inwestor gotów jest zainwestować swoje pieniądze w biznes, który dopiero raczkuje, a w przyszłości może przynieść bardzo konkretne korzyści zarówno dla pierwotnego pomysłodawcy, jak i dla inwestora. Warto także zauważyć, że w przypadku niepowodzenia działalności, popadnięcia w długi lub z innych powodów można w każdej chwili zrezygnować, a więc sprzedać swoje udziały i zająć się czymś zupełnie innym, bez żadnych zobowiązań.

Wady spółki z o.o.

Na początek warto zauważyć, że spółka z o.o. nie jest to forma działalności dla osób, które chcą działać na małą skalę. Prowadzenie spółki z o.o. wiąże się z dużymi kosztami do których zaliczyć należy między innymi obsługę pełnej księgowości wraz z koniecznością sporządzania sprawozdań finansowych. Polskie prawo definiuje również minimalną kwotę kapitału zakładowego w wielkości 5.000 złotych. Nie są to jednak jedyne koszty, więc przedsiębiorca musi być przygotowany na to, że na początku działalności musi dysponować odpowiednimi zasobami pieniężnymi, aby efektywnie rozkręcić biznes w takiej formie spółki.


Drukuj  

Related Articles